خانه / حقوق استارتاپ ها / چالش های حقوقی کسب و کار / قرارداد محرمانگی یا قرارداد عدم افشای اطلاعات (Non-disclosure Agreement-NDA)

قرارداد محرمانگی یا قرارداد عدم افشای اطلاعات (Non-disclosure Agreement-NDA)

قرارداد محرمانگی یا قرارداد عدم افشای اطلاعات (Non-disclosure Agreement-NDA) یکی از قراردادهای مورد نیاز برای صاحبان ایده، کسب و کارها و استارتاپ ها است.

هر استارتاپی اطلاعاتی در خصوص کسب و کار خود مانند مدل کسب و کار، اسامی مشتریان، اطلاعات مالی، مالیاتی و اجرایی دارد که آگاهی اشخاص دیگر از آن ها  ممکن است به آن  ضرر و خسارات  وارد نماید. همچنین ممکن است استارتاپ به هر دلیلی تمایلی نداشته باشد دیگران به این اطلاعات دسترسی پیدا نمایند. اما استارتاپ ها در مواردی ناگزیرند که پاره ای از اطلاعات محرمانه خود را در اختیار شخص ثالثی قرار دهند. در این صورت  انعقاد قرارداد محرمانگی مطرح می شود تا طرف مقابل استارتاپ با حتی در مواردی خود استارتاپ متعهد شود که اطلاعاتی که در قرارداد بر روی آن توافق کرده‌اند را فاش نکند و از آن ها سو استفاده نکند.

همچنین بهترین روش حفاظت از ایده قبل از تبدیل آن به اختراع یا محصول قرارداد محرمانگی است. صاحبان ایده می توانند جزییات مربوط به ایده کسب و کار خود را پس از انعقاد قرارداد محرمانگي در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.

این قرارداد ممکن است در قالب یکی از موارد زیر منعقد شود:

1-قرارداد محرمانگی یک جانبه

2-قرارداد محرمانگی دو جانبه

قرارداد محرمانگی  (NDA) یک جانبه

به موجب این قرارداد، یکی از طرفین متعهد می شود اطلاعات و اسناد محرمانه طرف مقابل را افشا نکند یا مورد سو استفاده قرار ندهد.

این مدل از قرارداد محرمانگی (یک جانبه)  برای استارتاپ هایی که می خواهند اطلاعات کسب و کار خود را به سرمایه گذار ارائه دهند یا فرد جدیدی را  وارد کسب و کار خود نمایند، بسیار کاربردی است. زیرا استارتاپ با اطمینان از این قرارداد، اطلاعاتی را که سرمایه گذار برای ارزیابی استارتاپ یا کارمند جدید برای ایفای وظیفه خود نیاز دارد در اختیار وی قرار می دهد. اگر اطلاعاتی که استارتاپ به سرمایه گذار یا فرد جدید ارائه می دهد از اهمیت بالایی برخوردار است، پیشنهاد می شود که در قرارداد برای نقض تعهد به محرمانگی طرف متعهد وجه التزام درج شود. بدین معنی که در قرارداد شخص دریافت کننده اطلاعات (شخص متعهد) متعهد شود در صورتی که تعهد خود را نقض نماید، متعهد به پرداخت مبلغ معینی باشد.

اگر چنین مبلغی را درج نشود، در صورتی که به سبب تقض محرمانگی به طرف مقابل خسارت وارد شود، باید خسارت و میزان آن را برای مطالبه ضرر و زیانی که به ارائه دهنده اطلاعات وارد شده است، در دادگاه و یا داوری اثبات شود که امری بسیار دشوار است.

قرارداد محرمانگی دو جانبه

این قرارداد زمانی کاربرد دارد که طرفین قرارداد در صدد مشارکت با یکدیگر می باشد و افشای اطلاعات محرمانه برای برقراری این مشارکت ضروری می باشد. بنابراین طرفین هر دو هم افشا کننده اطلاعات هستند و هم دریافت کننده اطلاعات.

در قسمت تعاریف قرارداد، بایستی تا جایی که ممکن است اطلاعاتی که از نظر ارارائه دهنده محرمانه است تشریح گردد. مثلا: سورس کدها، نام های مشتری ها، مدل کسب و کار. زیرا این موارد از نظر قانون حقوق مالکیت فکری قابل حمایت نمی باشند.

نمونه قرارداد محرمانگی- قرارداد عدم افشای اطلاعات:

نمونه اول:

دانلود

نمونه دوم:

دانلود

نمونه سوم:

دانلود

نمونه چهارم

دانلود

نمونه قرارداد دوجانبه محرمانگی

اين قرارداد, حاکم بر چگونگی افشاء اطلاعات بوسيله و فی مابين ………………………….و……………………………. از تاريخ (تاريخ قابل اجرا)………………………… می باشد.

1-تعريف اطلاعات محرمانه: بر اين اساس ” اطلاعات محرمانه” به معنی هرگونه اطلاعات فنی و غير فنی مرتبط با……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

است که بوسيله هر يک از  طرفين به ديگری ارائه می شود که شامل و نه محدود به   الف) اختراعات و درخواستهای اختراع    ب) اسرار تجارت و ج) اطلاعات حق چاپ (کپی رايت)  د) اطلاعات انحصاری, ايده ها, فنون, طرحهای اوليه, رسمها (نقشه ها), آثار تاليفی,نمونه ها , ابتکارات, دانش ها (اطلاعات فنی), فرايندها, دستگاهها, تجهيزات, محاسبات عددی (الگوريتمها), برنامه های نرم افزار, مستندات منبع نرم افزار و قواعد مرتبط با خدمات و محصولات پيشنهادی هر يک از طرفين در حال حاضر  يا آنچه که در آينده بوجود آيد, و بدون محدوديت شامل اطلاعات مربوطه به آنها نظير تحقيق , کار تجربی, توسعه, مشخصات و جزئيات طراحی, مهندسی , اطلاعات مالی, تقاضاهای تدارکاتی, خريدها, توليدات, فهرستهای مشتری, سرمايه گذاران, کارکنان, ارتباطات قراردادی و تجاری, پيش بينی های تجاری, بازار فروش و حراج کالا, طرحها و اطلاعات بازاريابی می باشد که طرف قرارداد تعهد می نمايد آنها را  برای شخص سوم فاش ننمايد.

بخوانید
شماره بیمه چیست؟

2- شناسايي اطلاعات محرمانه: اگر اطلاعات محرمانه در برگيرنده مدارک مشهود (شامل و نه محدود به  نرم افزار, سخت افزار , نقشه ها, نمودارها, جداول , ديسکها, نوارها, نمونه های اوليه و الگوها) باشد می توان آنها را محرمانه قلمداد نمود و حتی شرح مشابهی از آنها نيز اطلاعات محرمانه می باشد. اگر اين اطلاعات محرمانه به صورت لسانی يا بصری افشاء شوند می توان آن را به عنوان افشاء اطلاعات در بازه زمانی محرمانگی شناخت.

3-موارد استثناء در اطلاعات محرمانه: تعهدات هر يک از طرفين بر اساس اين توافق نامه, در ارتباط با  هربخشی از اطلاعات محرمانه طرف ديگر زمانی فسخ خواهد شد که طرف گيرنده اطلاعات به صورت مستند ثابت کند که: الف)زمانی که اطلاعات طرف ديگر قرارداد,  به گيرنده اطلاعات آن انتقال داده شد آن اطلاعات در معرض عموم بوده باشند. ب) اگر اطلاعات بواسطه طرف ديگر قرارداد در بازه زمانی محرمانگی در معرض عموم قرار بگيرد و گيرنده اطلاعات در اين رابطه تقصيری نداشته باشد. ج)  زمانی که اطلاعات در مالکيت گيرنده اطلاعات باشد و هيچ تعهدی در مورد محرمانه بودن نداده باشد و طرف ديگر قرارداد اطلاعات را بدون اخذ تعهد به ايشان منتقل کرده باشد د) زمانی که طرف ديگر قرارداد  اطلاعات را به نحو مقرر به گيرنده اطلاعات  آن منتقل کرده باشد  ه) زمانی که اطلاعات بوسيله کارکنان و عوامل گيرنده اطلاعات آن به طور مستقل توسعه داده شود , بدون رجوع به اطلاعات رد و بدل شده فی مابين طرف قرارداد و گيرنده اطلاعات اطلاعات محرمانه     و) زمانی که اطلاعات بوسيله طرف ديگر قرارداد به شخص سوم غيرمرتبط ارائه شده باشند بدون اينکه تعهدات محرمانگی فی مابين آنها ايجاد شده باشد.  ز) زمانی که افشاء اطلاعات بدليل صدور حکم دادگاه معتبر يا ديگر نهادها و سازمانهای دولتی  بر اساس قانون موجود يا به منظور احصاء حقوق يکی از طرفين اين قرارداد صورت گرفته باشد. ح) اگر در زمان افشاء اطلاعات اين اطلاعات به عنوان محرمانه مشخص نشده باشند و توسط طرف ديگر به صورت لسانی و بصری افشا شوند در زمان افشاء, اين اطلاعات به عنوان اطلاعات محرمانه تلقی نخواهد شد.

4-راهبری اطلاعات محرمانه:

هر طرف قرارداد توافق می نمايد که در همه وقت و علی رغم پايان و انقضاء اين قرارداد, کاملا” محرمانگی اطلاعات محرمانه طرف ديگر قرارداد را حفظ نمايد و آن را برای طرف سومی مگر با توافق کتبی طرف دوم افشاء ننمايد و اطلاعات محرمانه را برای هيچ هدف ديگری به غير از ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

با طرف دوم در اين توافقنامه استفاده نخواهد نمود

هر طرف فقط وقتی اجازه دسترسی به اطلاعات محرمانه را به طرف ديگر ميدهد که استفاده کننده از کارکنانش بوده يا نماينده مجاز نياز به دانستن آن داشته و کسی باشد که قرارداد محرمانگی را امضاء کرده  يا اينکه ملزم به رعايت تعهدات محرمانگی حداقل محدود به محتوای ذکر شده در اينجا باشد.

5- دانش باقی مانده در ذهن: گيرنده اطلاعات ممکن است زمانی که دانش و تجربه مربوط به خود يا شرکتش را افزايش می دهد اين دانش حفظ شده به شکل نامحسوس در ذهن کارکنان, گردانندگان , پيمانکاران و مشاوران  باقی بماند  بنابراين اين اطلاعات به عنوان اطلاعات محرمانه افشاء شده تلقی می شوند. مادامي که گيرنده از بخش 4 اين توافقنامه تبعيت می نمايد ممکن است وی نوعی از دانش , تجربه و يا مالکيت فکری که می تواند  به صورت عمومی مشابه به اطلاعات محرمانه باشد را توسعه, افشاء, بازاريابی, انتقال و يا استفاده نمايد.  دراين صورت دهنده اطلاعات هيچ گونه حقی در اين نوع دانش, تجربه و مالکيت فکری ندارد همچنين هيچ حقی مبنی بر اخذ غرامت مرتبط با استفاده از اين نوع دانش, تجربه و مالکيت فکری نداشته و همينطور گيرنده هيچ حقی از مناسبات تجاری دهنده اطلاعات نخواهد داشت.

بخوانید
آیا مدیران عامل در شرکت های تجاری مشمول قانون کار هستند ؟

6-مدت و تاريخ انقضاء قرارداد: اين قرارداد ……. سال پس از تاريخ تنفيذ پايان خواهد يافت. تعهدات گيرنده اطلاعات بر اساس اين قرارداد تا پايان مهلت قرارداد فی مابين باقی می مانند و حتی توسط وراث, جانشينان وافرادی که کار به آنها واگذار شده برای يک دوره 5 ساله الزام آور و غير قابل فسخ می باشد. بمحض پايان و انقضاء مهلت قرارداد يا بمحض درخواست کتبی طرف ديگر قرارداد , طرف گيرنده  بايد فورا” تمامی مدارک , مستندات , مواد محسوس و نيز تمامی رونوشت های آنها که نشانه محرمانگی اطلاعات است را به طرف دهنده بازگرداند.

7- تضمينها: هر طرف قرارداد به طرف ديگر اعلام و تضمين می نمايد که  الف) امتياز حقوقی لازم برای وارد شدن و اجرای اين قرارداد را دارا می باشد.   ب) اين قرارداد شامل تعهدات الزام آور حقوقی  می باشد که مطابق با مدت آن قابل اجرا است. ج) روش انجام و اجرا  بر اساس قرارداد شامل افشاءسازی اطلاعات محرمانه برای گيرنده آنها منتج به هيچ تعهد يا تخلف از تعهدی و يا نقض عهد نشده و يا تضييع حقوق در ارتباط  با طرف سوم نخواهد شد.

8-منع مهندسی معکوس: هر کدام از طرفين قرارداد توافق می نمايند که برنامه های نرم افزاری طرف ديگر دارای اطلاعات محرمانه ارزشمند است و هر طرف توافق می نمايد که از تغيير , مهندسی معکوس, شکستن قفل نرم افزاری,  خلق هر اثر ديگری مبتنی برآن و استفاده مجدد غير مجاز از برنامه های نرم افزاری در اطلاعات محرمانه  اجتناب نمايد و بدون رضايت کتبی اوليه طرف ديگر قرارداد اقدام به انجام اين امور ننمايد.

9-عدم اعطای حقوق: طرفين توافق کرده و می پذيرند که  اطلاعات افشاء شده محرمانه متعاقب اين توافقنامه هيچ گونه امتياز يا حقوق مالکيتی برای طرف ديگر ايجاد نخواهد کرد,  و همچنين طرفين هيچ حقی از اختراع, ثبت اختراع, کپی رايت, علايم تجاری و ديگر حقوق مالکيت فکری که براساس اين اطلاعات محرمانه بوجود آمده يا می آيند, ندارند. همچنين هيچ يک از طرفين حق ندارد هيچ محصول يا ديگر موارد استفاده شده, ثبت شده و منتج از اطلاعات محرمانه طرف ديگر قرارداد را به هر منظوری ساخته, استفاده نموده يا بفروشد.

10- جبران خسارات عادلانه: گيرنده اطلاعات اذعان می دارد که تخطی از اين توافقنامه می تواند ضررهای جبران ناپذيری به دهنده اطلاعات وارد نمايد که به دليل آن دهنده اطلاعات محق به پيگيری قانونی جبران خسارات عادلانه و جبران ضررهای مالی است.

11-متفرقه: هيچ طرفی بدون رضايت کتبی طرف ديگر نمی تواند اين قرارداد را به طرف سوم يا نهاد ديگری انتقال يا واگذار نمايد خواه در اجرای  قانون باشد و يا به نحو ديگر. هر گونه تلاش بعمل آمده در موارد فوق فاقد اعتبار بوده و نافذ
نمی باشد. هر گونه کنترل, اجرا , تفسير و ترجمه  اين توافقنامه تابع قوانين جاری جمهوری اسلامی ايران است.  طرفين توافق می نمايند که رضايت خود را از دادرسی در کشور جمهوری اسلامی ايران اعلام  دارند. اگر بوسيله مرجع ذيصلاح بندهايي از اين توافقنامه غير قابل اجرا  و بی اعتبار تشخيص داده شود به طور کلی اين عدم قابليت اجرا و بی اعتباری, کل اين توافقنامه را بی اعتبار و غير قابل اجرا نخواهد کرد و در اين حالت بندهای مذکور با نزديکترين قانون قابل انطباق با اهداف اين بندها تغيير کرده و تفسير می شوند. هيچ طرفی حق واگذاری يا انتقال تعهدات مندرج در اين توافقنامه را حتی با استنادات قانونی بدون رضايت کتبی طرف اول ندارد. اين توافقنامه يک قرارداد کامل و انحصاری در مورد افشاء اطلاعات محرمانه
می باشد و جايگزين هر مکاتبه کتبی يا شفاهی قبلی فی مابين طرفين راجع به محرمانگی اطلاعات می باشد. اين قرارداد ممکن است در چند نسخه امضاء شود و هر کدام از نسخه ها حکم واحد را دارد و پس از انعقاد قرارداد هر تکثير معتبری از اين توافقنامه حکم نسخه اصلی را دارد.

گواهی می شود, طرفينی که اين قرارداد دوجانبه محرمانگی را ايجاد نموده اند  از تاريخ تنفيذ آن را  اجرايي نمايند.

بوسيله:………………………………………………………………………بوسيله:………………………………………………………………………….

تاريخ:……………………………………………………………………..تاريخ:……………………………………………………………………………

آدرس:……………………………………………………………………..آدرس:………………………………………………………………………….

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
( رای)

درباره‌ی نیلوفر طاهری

مشاور حقوقی شرکت سرمایه گذاری بهمن و شرکت ژاکت وکیل پایه یک دادگستری

همچنین ببینید

شرط عدم رقیق شدن سهام

شرط جلوگیری از رقیق شدن سهام (Anti-dilution) در قرارداد سرمایه گذاری استارتاپ ها

شروط جلوگیری از رقیق شدن سهام در قرارداد سرمایه گذاری استارتاپ ها (شرط تعدیل سهام) …