خانه / دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

اشتباهات رایج در زمان تنظیم قرارداد محرمانگی

اشتباهات رایج در زمان تنظیم محرمانگی

عدم تعریف اطلاعات محرمانه در بسیاری از قراردادهای محرمانگی اطلاعات محرمانه به نحو مبهمی تعریف می‌شود. به عنوان مثال در قرارداد درج می‌شود اطلاعات محرمانه به کلیه اطلاعاتی در طول مدت همکاری افشا می‌شودُ اطلاق می‌گردد. بدیهی است که کلیه اطلاعات طرفین وصف محرمانه ندارند و افشاکننده نمی‌تواند به اسثناد …

بیشتر بخوانید »

ترک کار و آثار حقوقی آن

ترک کار و آثار حقوقی آن

عدم امکان فسخ یکجانبه قرارداد کار طبق ماده ۲۵ قانون کار هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. به عبارت دیگر اگر قرارداد مدت دار باشد، صرفا کارگر و کارفرما با …

بیشتر بخوانید »

مزایا ثبت شرکت برای استارتاپ ها

مزایای ثبت شرکت برای استارتاپ ها

ایجاد شخصیت حقوقی مستقل از شرکا همان‌طور که در مقاله مشارکت مدنی به زبان ساده گفته شد، استارتاپ تا زمان تأسیس شرکت، با انعقاد قراردادهای همچون قرارداد هم بنیان‌گذاران و قرارداد مشارکت شخصیت حقوقی مستقل از خود ایجاد نمی‌کنند اما با تأسیس شرکت هم بنیان‌گذاران قادرند به نام شرکت به انجام امور …

بیشتر بخوانید »